Ambtenaren

Direct persoonlijk contact T:073-61 00 544

Ambtenaren

Elke ambtenaar heeft veelvuldig te maken een snel veranderende werkomgeving. Flexibiliteit, verandertrajecten, doorstroming zijn hierbij veel gehoorde onderwerpen.

Reset Partner helpt teams, leidinggevenden en medewerkers constructief om te gaan met alle veranderingen die zich aandienen. Wij vinden het belangrijk dat de medewerkers deze veranderingen in welbevinden aangaan om zo tot beter prestaties te komen in de in beweging zijnde organisatie. Wij doen dit door het coachen van medewerkers, managers en teams, het geven van lezingen en het ontwikkelen en verzorgen van op maat gemaakt trainingen. We maken hierbij altijd gebruik van emotiemanagement en gebruiken daarnaast diverse wetenschappelijk onderbouwde theorieën, passend bij de vraag van de opdrachtgever.